Disclaimer voor coonen-coolsculpting.nl

Maatschap Coonen Kliniek (Kamer van Koophandel: 64229319), hierna te noemen Coonen Kliniek, verleent u hierbij toegang tot coonen-coolsculpting.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Coonen Kliniek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op coonen-coolsculpting.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Maatschap Coonen Kliniek.Beperkte aansprakelijkheid

Coonen Kliniek spant zich in om de inhoud van coonen-coolsculpting.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op coonen-coolsculpting.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Coonen Kliniek.

In het bijzonder zijn alle prijzen op coonen-coolsculpting.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op coonen-coolsculpting.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Coonen Kliniek nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Coonen Kliniek.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Coonen Kliniek, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd

Maak een afspraak

Update, vanaf 28 april hervatten we onze behandelingen.

Contactberoepen, zoals artsen, die kennis hebben van infectiepreventie en gewoon zijn met beschermende middelen te werken, starten de reguliere behandelingen op. Daarom starten ook wij weer met onze reguliere behandelingen. Wel hebben we een aantal aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen. Het klinkt misschien een beetje streng en ongezellig maar het is even niet anders.

De volgende maatregelen gelden in de kliniek:

 1. Als je hoest, verkouden bent, keelpijn, koorts of diarree hebt, zou je dan je afspraak willen verplaatsen. Je bent weer welkom nadat je 24 uur klachtenvrij bent.
 2. Als een van je huisgenoten in thuisisolatie zit, zou je dan ook je afspraak willen uitstellen. Een nieuwe afspraak kan 14 dagen na het laatste contact met je huisgenoot of 14 dagen nadat je huisgenoot voor het laatst ziekteverschijnselen heeft vertoond.
 3. Als je tot de risicogroep behoort, dus ouder dan 70 jaar of een zwakke gezondheid, zou je dan je afspraak willen uitstellen tot nader orde.
 4. We willen het aantal cliënten in de wachtkamer tot een minimum beperken. Zou je daarom precies op tijd op je afspraak willen komen en geen begeleiding mee willen nemen. We vragen partners en/of kinderen buiten in de auto te wachten.
 5. In de kliniek willen we je vragen:
  • Bij binnenkomst zelf je jas op te hangen;
  • je handen te desinfecteren met handenalcohol, die op de balie staat;
  • zo veel mogelijk 1,5 afstand te houden van andere cliënten en de medewerkers van de kliniek;
  • tijdens de daadwerkelijke behandeling minimaal te praten.
 6. Wij zullen na iedere cliënt alle contactpunten schoonmaken.
 7. In de kliniek werken alleen gezonde mensen, houden we ons aan de 1,5m zone en gebruiken we beschermingsmiddelen waar nodig.

Door naar de website